morskavodaSalinizarea (salinitatea) din apa de mare este determinată de concentrația de săruri dizolvate în apă. Sarea de mare este formată aproximativ 70% din clorură de sodiu. Salinitatea medie a apei de mare este de 36 g/l. Salinitatea apei de mare este afectată de evaporarea acesteia, transformarea în apă dulce (precipitații, flux de apă din râuri din ghețarii care se topesc) și de circulația apei de mare. Conținutul de sare în mare este foarte diferit: Marea Mediterană 38 g/l, Marea Roșie 42 g/l, Marea Baltică 4 g/l. În general, salinitatea este mai mare în mările subtropicale, unde evaporarea este mai mare și afluxul de apă dulce este mai mic, iar în mările polare, dimpotrivă, salinitatea este mai mică.

La mările sărate se adaugă și unele lacuri. Unul dintre cele mai importante este Marea Moartă, care este nu numai lacul sărat situat la cea mai joasă altitudine din lume (420 de metri sub suprafața oceanului mondial), dar este și cel mai adânc (max. 380 m adâncime). Salinitatea sa ajunge la 33,7%, plasându-se printre cele mai sărate lacuri din lume (aproape de 10 ori mai sărat decât Marea Mediterană).